Η.Α.Ε.

Dubai Harbour

42°44’ N, 18°59’ E VHF 66

Google reviews

Καθαρός

weather_icon 38 °C

Chance of rain

0 %

Average sea temperature

33 °C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η κορυφαία μαρίνα μας προσφέρει

01

Ελλιμενισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στη διάθεσή σας στη D-Marin Dubai Harbour

01

Γενικές υπηρεσίες

02

Τεχνικές υπηρεσίες

03

Υπηρεσίες ανακύκλωσης

Η.Α.Ε.

D-Marin marinas are among the best managed ones, providing top facilities and services.

Explore on map