News

News

Smjernice za prevenciju i upravljanje slučajevima pojave bolesti COVID-19 na privatnim rekreativnim plovilima u Grčkoj

svibnja, 24

1. Svrha

Smjernice koje slijede odnose se na privatna rekreativna plovila na grčkom teritoriju.

Pandemija bolesti COVID-19 svjetskih je razmjera, a njezine epidemiološke faze razlikuju se od zemlje do zemlje. U Grčkoj je epidemija izbila bez puno slučajeva zaraze i uz malo smrtnih ishoda. I dalje se ulažu napori u suzbijanje širenja virusa na svim područjima, čak i uz postupno popuštanje restriktivnih mjera.

U ovom trenutku Grčka je sigurna turistička destinacija, a ponovno otvaranje marina smatra se izuzetno važnim za grčko gospodarstvo. No nužno je pridržavati se smjernica opisanih u nastavku kako bi se spriječilo širenje zaraze virusom koji uzrokuje COVID-19.

Smjernice koje slijede temelje se na znanstvenim podacima o širenju virusa SARS-CoV-2 (prelazak s osobe na osobu kapljičnim putem ili dodirom), te su u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019), Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic) te europske združene akcije EU HEALTHY GATEWAYS (https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus).

2. Opće preporuke

Turistima koji koriste privatna rekreativna plovila preporučuje se izbjegavanje udaljenih destinacija na kojima bi im bio otežan pristup medicinskoj skrbi ako se za takvo što ukaže potreba. To je osobito važno za turiste koji spadaju u ranjive skupine, kako ih definira grčko Ministarstvo zdravlja. Nadalje, preporučuje se izbjegavanje udaljenih destinacija na kojima ne postoje objekti za pružanje medicinske pomoći.

3. Najveći dopušteni broj putnika

Najveći dopušteni broj putnika na privatnim rekreativnim plovilima određuje se sljedećim formulama:

  • Ako plovilo prima do dvanaest (12) putnika, nema promjene u dopuštenom broju putnika.
  • Ako plovilo prima više od dvanaest (12) putnika, kapacitet koji prekoračuje dvanaest (12) putnika svodi se na polovinu te se nadodaje na kapacitet od dvanaest (12) putnika. Ako je potrebno, tako umanjeni broj može se zaokružiti na prvi veći cijeli broj.

Navedena ograničenja odnose se na cijelo trajanje putovanja.

Isto tako, navedena ograničenja bit će na snazi do 15. lipnja 2020, kada će te mjere i epidemiološki status biti ponovno procijenjeni, te po potrebi dorađeni.

4. Registar putnika i njihovog zdravstvenog stanja

Sva privatna rekreacijska plovila moraju voditi popis putnika i članova posade, sukladno odredbama zakona 4256/2014 (A’ 92). Popis mora sadržavati broj telefona koji će biti dostupan idućih 14 dana. Osim toga, popis u elektronskom ili tiskanom obliku mora biti dostupan na uvid lučkim i zdravstvenim službama.

Nadalje, zapovjednik ili skiper plovila moraju voditi evidenciju zdravstvenog stanja svih putnika. Članovi posade i putnici moraju jednom dnevno mjeriti tjelesnu temperaturu i zapisati je u registar zdravstvenog stanja osoba na plovilu. Registar u elektronskom ili tiskanom obliku mora biti dostupan na uvid lučkim i zdravstvenim službama.

Ako neka osoba na plovilu razvije simptome zaraze virusom koji uzrokuje bolest COVID-19 (iznenadna pojava bolesti s barem jednim od sljedećih simptoma: kašalj, vrućica, otežano disanje), to se mora zabilježiti u registru zdravstvenog stanja osoba na plovilu, te potom pokrenuti plan za upravljanje mogućim slučajem pojave bolesti COVID-19.

5. Prijavljivanje sumnje na slučaj pojave bolesti COVID-19 kod nadležnih službi

Sukladno Međunarodnim zdravstvenim propisima (IHR 2005), zapovjednik ili skiper plovila mora odmah obavijestiti nadležne službe u prvom sljedećem pristaništu, i to prije uplovljavanja, o svakom mogućem riziku za javno zdravlje na plovilu, a to uključuje bolesti za koje se sumnja da su zarazne. Zapovjednik ili skiper dužan je popuniti i podnijeti, putem interneta ili bilo kojim drugim prikladnim putem, Međunarodnu izjavu o zdravstvenom stanju osoba na brodu (Maritime Declaration of Health – MDH), koja je priložena uz ove smjernice. Nadalje, zapovjednik ili skiper moraju nadležnim službama prijaviti broj osoba na plovilu (putnika i posade). Zapovjednik ili skiper dužan je znati kojoj službi mora prijaviti moguće slučajeve zaraznih bolesti ili bilo koje druge ugroze za javno zdravlje na svojem plovilu.

Ako neka osoba na plovilu (bila ona putnik ili član posade) razvije simptome koji odgovaraju zarazi virusom koji uzrokuje bolest COVID-19 (uključujući iznenadnu pojavu bolesti s barem jednim od sljedećih simptoma: kašalj, vrućica, otežano disanje), to se mora odmah prijaviti nadležnim službama na način kako je opisano u tekstu iznad. Iznimno je važno odmah obavijestiti nadležne zdravstvene službe, kako bi se utvrdilo može li luka osigurati prijevoz, izolaciju, dijagnozu laboratorijskim testiranjem te liječenje mogućeg slučaja pojave bolesti COVID-19. Moguće je narediti plovilu da otplovi u drugu luku u slučaju nedostatka nužnih resursa, ili ako je to nužno zbog zdravstvenog stanja osobe kod koje se sumnja na pojavu bolesti COVID-19. Važno je sve organizirati što hitnije kako bi se boravak moguće oboljele osobe na plovilu sveo na minimum.

6. Izvanredni plan upravljanja slučajevima kod kojih se sumnja na pojavu bolesti COVID-19

Sva plovila moraju imati izvanredni plan upravljanja i izolacije slučajeva kod kojih se sumnja na pojavu bolesti COVID-19, sukladno smjernicama Nacionalne organizacije za javno zdravstvo (Smjernice za zdravstvene službe i vlasnike plovila na dugotrajnom vezu u lukama (EU i EEA) tijekom pandemije bolesti COVID-19), koje su dostupne na sljedećoj poveznici: https://eody.gov.gr/odigies-pros-tis-ygeionomikes-arches-kai-tous-foreis-ekmetalleysis-ploion-poy-paramenoyn-se-makrochronio-ellimenismo-se-limenes-ee-kai-eoch-kata-ti-diarkeia-tis-pandimias-covid-19/

7. Upravljanje sumnjivim te potvrđenim slučajevima pojave bolesti COVID-19

Ako se za osobu na plovilu sumnja da boluje od bolesti COVID-19 ili je bolest potvrđena laboratorijskom pretragom, mora se odmah obavijestiti nadležne lučke i zdravstvene službe u luci dolaska, te Nacionalnu organizaciju za javno zdravstvo. Upravljanje slučajem sumnje na zarazu mora biti sukladno smjernicama Nacionalne organizacije za javno zdravstvo, koje su dostupne na sljedećoj poveznici:

Smjernice za zdravstvene službe i vlasnike plovila na dugotrajnom vezu u lukama (EU i EEA) tijekom pandemije bolesti COVID-19: https://eody.gov.gr/odigies-pros-tis-ygeionomikes-arches-kai-tous-foreis-ekmetalleysis-ploion-poy-paramenoyn-se-makrochronio-ellimenismo-se-limenes-ee-kai-eoch-kata-ti-diarkeia-tis-pandimias-covid-19/

8. Adekvatne zalihe i propisna upotreba osobne zaštitne opreme

Preporučuje se opskrbiti plovilo dostatnom zalihom sredstava za dezinfekciju, osobne zaštitne opreme te sredstava za čišćenje. Pribor za prvu pomoć mora sadržavati infracrveni toplomjer te pulsni oksimetar. Također se preporučuje imati pisane upute o pravilnom korištenju osobne zaštitne opreme, kao i educirati posadu o istome.

Članovi posade mogu naći sve informacije o osobnoj zaštitnoj opremi i njezinom pravilnom korištenju (u kontekstu svojih odgovornosti na plovilu) na poveznici europske združene akcije HEALTHY GATEWAYS: https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EUHG_PPE_Overview_24_04_2020_F.pdf?ver=2020-04-27-141221-467

Nacionalna organizacija za javno zdravstvo Grčke objavila je upute za pravilno navlačenje i svlačenje osobne zaštitne opreme, te najbolje prakse s tom opremom. Upute je moguće pronaći na sljedećim poveznicama:

9. Preporuke za članove posade i putnike

Posjetitelji i posade na plovilu

Moraju se izbjegavati bilo kakvi posjeti plovilu, kao i okupljanja svake vrste kojima se prekoračuje najveći dopušteni broj osoba na plovilu, kao što je navedeno u 3. odlomku ovih smjernica. Ako se na plovilo ukrcaju vanjske radne ekipe, potrebno je održavati sigurnosnu udaljenost od 1,5 metara. Nadalje, članovima vanjske radne ekipe kao i osobama na plovilu preporučuje se nošenje maski za lice (npr. platnenih maski) tijekom čitavog boravka vanjske radne ekipe na plovilu. Nadalje, članovi vanjske radne ekipe ne smiju koristiti sanitarni čvor ili prostorije za pranje na plovilu.

Korištenje osobne zaštitne opreme

Tijekom posjeta zatvorenim prostorima na obali preporučuje se nošenje maski za lice (npr. platnenih maski).

Također se preporučuje nošenje zaštitnih rukavica tijekom opskrbe gorivom, pristajanja i svih ostalih postupaka koji zahtijevaju dodir s često korištenim površinama i opremom ako u blizini ne postoje objekti u kojima možete oprati ruke ili dozatori s dezinfekcijskim sredstvima. Rukavice se moraju navući i svući u skladu s uputama za njihovo pravilno korištenje. Treba se naglasiti kako nošenje rukavica ne može zamijeniti pranje ruku. Osim toga, ruke se moraju oprati sapunom i vodom ili dezinficirati dezinficijensom za ruke prije i nakon svlačenja rukavica.

Osobna higijena

Ruke se moraju prati sapunom i vodom. Ako nisu vidljivo prljave, ruke možete dezinficirati dezinficijensom na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 posto. Treba se naglasiti kako nošenje rukavica ne može zamijeniti pranje ruku. Osim toga, ruke se moraju oprati sapunom i vodom ili dezinficirati dezinficijensom za ruke prije i nakon svlačenja rukavica.

Na ulazima u zatvorene prostore na plovilu preporučuje se postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom.

Potrebno je održavati odgovarajuću respiratornu higijenu. To znači da se prilikom kihanja ili kašljanja usta i nos moraju prekriti maramicom, nakon čega se upotrijebljena maramica mora odložiti u plastičnu vrećicu, a ruke dezinficirati korištenjem dezinficijensa. Stoga se preporučuje da svako plovilo nabavi zalihe potrebne opreme i sredstava (papirnate maramice ili ručnici, jednokratne rukavice, plastične vrećice i slično).

Također se mora izbjegavati dodirivanje lica, nosa i očiju.

Fizičko distanciranje

Tijekom boravka u zatvorenim prostorima ili na otvorenom na obali, preporučuje se držanje fizičkog razmaka od 1,5 metara od drugih osoba te nošenje maski za lice (npr. platnenih maski).

10. Ventilacija i klimatizacija

Preporučuje se prirodno prozračivanje prostorija, kada god i gdje god je to moguće. Nadalje, u slučajevima ventilacije obavezno je pridržavanje odredbi okružnice grčkog Ministarstva zdravlja pod nazivom „Mjere za zaštitu zdravlja od virusnih i drugih zaraza tijekom korištenja klimatizacijskih uređaja“, s naglaskom na nerecirkulaciju zraka.

11. Čišćenje i dezinfekcija

Tijekom putovanja preporučuje se često čišćenje plovila korištenjem sredstava za čišćenje i dezinfekciju, posebice kada je riječ o površinama koje se često dodiruju (ručke, rukohvati i sl.), te zahodima i kupaonicama.

Informacije o čišćenju i dezinfekciji dostupne su u okružnici ref. br. D1c/G.P./oik.21536, koju je 30. ožujka 2020. godine izdalo grčko Ministarstvo zdravlja pod nazivom „Primjena mjera za čišćenje i dezinfekciju na plovilima u slučaju prijevoza osoba kod kojih se sumnja na pojavu bolesti COVID-19 ili je ista potvrđena“.

12. Izbjegavanje interakcija licem u lice

Kada god je to moguće, umjesto interakcija licem u lice preporučuju se internetsko poslovanje, narudžbe i kupovina usluga, proizvoda i opreme, kao i komunikacija putem telefona.

13. Prilozi

Materijali za preuzimanje: Primjer izjave o zdravstvenom stanju osoba na plovilu