Use Case

Use Case

Dukley Marina Budva

Dukley Marina Budva

Karadağ Budva’da yer alan Dukley Marina, 2015 ve 2016 yılları arasında D-Marin tarafından işletildi. Bu zaman zarfında, marinaya finansal ve operasyonel anlamda çarpıcı katkılarda bulunduk.

Bağlama noktalarının ve verilen hizmetlerin etkin yönetimi neticesinde, marina gelirleri %17 oranında artış gösterirken, toplam maliyetler %20 oranında azaldı. Faiz, vergi, aşınma payı ve amortizasyon öncesi gelirler %204 oranında arttı. Ödenmemiş alacakların oranı, sıkı takip sonrasında %60 azaldı.

Marinanın ve pazar koşullarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda, kısa ve uzun vadeli stratejiler hayata geçirildi, anahtar performans göstergelerinin (KPI) hepsi yerine getirildi.

Contact Us