Διαχείριση μαρινών

D way. Εξερευνήστε τις υπηρεσίες διαχείρισης

01

Στρατηγική διαχείριση & Εμπορική καθοδήγηση

 • Asset Management
 • Παροχή και επίβλεψη λεπτομερών προγραμμάτων συντήρησης και επιθεώρησης
 • Στρατηγική τιμολόγησης και τοποθέτηση προϊόντων
 • Προγράμματα βελτίωσης κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων CAPEX)
 • Υπηρεσίες διαχείρισης έργου
 • Συμβουλευτική για τη χρηματοδοτική μίσθωση

02

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ

 • Επιχειρηματικά σχέδια, προϋπολογισμοί λειτουργίας και χρηματοοικονομικές προβλέψεις
 • Τακτικές εκθέσεις διαχείρισης και ανάλυση κατά περίπτωση

Αύξηση εσόδων

Αύξηση εσόδων ανά έτος με αποτελεσματική διαχείριση ελλιμενισμού και υπηρεσιών

03

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ

 • πλήρης υποστήριξη μάρκετινγκ και παγκόσμια προώθηση
 • στρατηγική προώθησης και διαχείριση εμπορικού σήματος
 • σχεδιασμός προϋπολογισμού μάρκετινγκ
 • επικοινωνία και σχεδιασμός μέσων
 • διαχείριση εκδηλώσεων
 • ανάλυση, εκθέσεις

04

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ ΚΑΙ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ

 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασίες πρόσληψης και εκπαίδευση προσωπικού
 • Άλλες διοικητικές υπηρεσίες

05

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ

 • Προετοιμασία Μελέτης Σχεδιασμού
 • Βελτιστοποίηση θέσεων ελλιμενισμού
 • Γενικές απαιτήσεις κατασκευής και κτιρίων
 • Επιλογή εξοπλισμού και εκτίμηση κόστους
 • Προετοιμασία προγράμματος συντήρησης μαρίνας

Use Cases

D way. Εξερευνήστε τις υπηρεσίες διαχείρισης