Ιταλία

Punta Faro Resort

45° 42’ 10.8’’ N, 13° 8’ 48.2’’ E VHF 9

Καθαρός

weather_icon 27 °C

Chance of rain

86 %

Avg. sea temperature

19 °C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η κορυφαία μαρίνα μας προσφέρει 

01

Ελλιμενισμός

02

Ναυπηγείο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στη διάθεση σας στη D-Marin Punta Faro

01

Γενικές υπηρεσίες

02

Τεχνικές υπηρεσίες

03

Υπηρεσίες περιβαλλοντικού καθαρισμού

Service providers

  • All providers
  • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  • Τεχνικοι
  • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ