U.A.E.

Marasi Bay

25°11’21’’ N, 55°17’13’’ VHF 16

Vedro

weather_icon 37 °C

Chance of rain

0 %

Avg. sea temperature

30 °C

Kapaciteti

Tehnički sadržaji i ponuda marine:

01

Vezovi

USLUGE

Dostupne u D-Marin Business Bay

01

Opće usluge

02

Tehničke usluge

03

Sigurnosne usluge

04

Zaštita okoliša

U.A.E.

D-Marin marinas are among the best managed ones, providing top facilities and services.

Explore on map